FRANCAIS | NEDERLANDS

fr

Le calendrier indique les dates 
de la formation Alpi-Seours session 2023

Le téléchargement contient la fiche 
de la formation Alpi-Secours session 2023
 
 
Le syllabus associé à la formation Alpi-Secours a été révisé et mis à jour après 20 ans (première version) par les formateurs Géza Tóth et Raphael Schröder. (370 pages)
Il sera présenté le jour du recyclage du 12 décembre 2021.


Les auto-collants avec le logo Alpi-secours sont disponibles.
Les écussons Alpi-secours sont disponibles pour les Alpi-secouristes en ordre de recyclage.

Dec 1, 2021

Cursusboek bij de opleiding Alpi-Secours


De bij de Alpi-Secours opleiding behorende syllabus is na 20 jaar (eerste versie) herzien en geactualiseerd door de formateurs Géza Tóth en Raphael Schröder. (370 pagina's)
Hij wordt gepresenteerd op de recyclagedag van 12 december 2021.
 
De bij de Alpi-Secours opleiding behorende syllabus is na 20 jaar (eerste versie) herzien en geactualiseerd door de formateurs Géza Tóth en Raphael Schröder. (370 pagina's)
Hij wordt gepresenteerd op de recyclagedag van 12 december 2021.
Vanaf dat moment is hij te bestellen via e-mail naar Géza Tóth geza@alpi-secours.be, waarna u een bevestigingsmail ontvangt met het rekeningnummer en het te storten bedrag, naar keuze van ontvangst.
De kosten van de syllabus bedragen 50,00 EUR.
Als je het thuis wilt ontvangen, komt er 12,50 euro verzendkosten bij. (Als een pakket in een beschermende envelop).
Het ophalen of een andere afspraak om het in uw bezit te krijgen kan bij Géza Tóth worden gemaakt via e-mail geza@alpi-secours.be.
Om het op te halen bij Géza (Vlaanderen), Freddy (Wallonië) of Raphaël (Oostkantons)
De bestelling moet uiterlijk op 31 december 2021 zijn geplaatst.