FRANCAIS | NEDERLANDS

nl

De bij de Alpi-Secours opleiding behorende syllabus is na 20 jaar (eerste versie) herzien en geactualiseerd door de formateurs Géza Tóth en Raphael Schröder. (370 pagina's)
Hij wordt gepresenteerd op de recyclagedag van 12 december 2021.

Op de kalender staan de datums voor de opleiding Alpi-Secours sessie 2022

Info bij Géza  geza@alpi-secours.be  gsm 0478491347

De lijst met de Alpi-Secouristen staat online. Daarop is te zien wie in orde is met zijn recyclages


Stickers met het logo van Alpi-Secours zijn beschikbaar
Badges met het logo van Alpi-Secours zijn ook beschikbaar voor Alpi-Secouristen in orde met hun recyclage

Dec 13, 2020

Datums Opleiding Alpi-Secours sessie 2022


Op de kalender staan de datums voor de opleiding Alpi-Secours sessie 2022

Info bij Géza  geza@alpi-secours.be  gsm 0478491347

Op de kalender staan de datums voor de opleiding Alpi-Secours sessie 2022

Info bij Géza  geza@alpi-secours.be  gsm 0478491347

 

Voor de nederlandstaligen gebeurt de inschrijving via de website van het KBF  www.klimenbergsportfederatie.be