FRANCAIS | NEDERLANDS

nl

Op de kalender staan de datums voor de opleiding Alpi-Secours sessie 2023

In de Download staat de technische fiche voor de opleiding Alpi-Secours sessie 2023

Info bij Géza  geza@alpi-secours.be  gsm 0478491347

De bij de Alpi-Secours opleiding behorende syllabus is na 20 jaar (eerste versie) herzien en geactualiseerd door de formateurs Géza Tóth en Raphael Schröder. (370 pagina's)
Hij wordt gepresenteerd op de recyclagedag van 12 december 2021.


Stickers met het logo van Alpi-Secours zijn beschikbaar
Badges met het logo van Alpi-Secours zijn ook beschikbaar voor Alpi-Secouristen in orde met hun recyclage

Competentiebeschrijving van Redder in verticaal milieu / Alpi-Secourist.

Competentie

Beschrijving

1.

Basiskennis (Belgische) wetgeving en normen

2.

Basiskennis functie teamleader en functies andere teamleden

3.

Basiskennis van diverse soorten materiaal en uitrusting en hun inzetbare eigenschappen (industriële middelen en basic middelen)

4.

Technische kennis soorten, eigenschappen en inzetbaarheid van knopen

5.

Technisch uitvoeren van interventies:

  • Doorgedreven technische capaciteiten in zelfredding
  • Installeren van leeflijnen, handvolglijnen, touwlengen (élingues), …
  • Opbouwen en gebruik remposten
  • Opbouwen en gebruik takelsystemen
  • Brancardage in chaotisch terrein en in steil terrein, tot maximum 55°, naar beneden en naar boven
  • Individueel evacueren van slachtoffer naar beneden
  • Individueel evacueren van slachtoffer naar boven
  • Groepsinterventies van slachtoffer met stretcher naar beneden
  • Groepsinterventies van slachtoffer met stretcher naar boven
  • Speciale technieken zoals gebruik van horizontale of steile tyrolienne

6.

Basiskennis EHBO