FRANCAIS | NEDERLANDS

nl

De bij de Alpi-Secours opleiding behorende syllabus is na 20 jaar (eerste versie) herzien en geactualiseerd door de formateurs Géza Tóth en Raphael Schröder. (370 pagina's)
Hij wordt gepresenteerd op de recyclagedag van 12 december 2021.

Op de kalender staan de datums voor de opleiding Alpi-Secours sessie 2022

Info bij Géza  geza@alpi-secours.be  gsm 0478491347

De lijst met de Alpi-Secouristen staat online. Daarop is te zien wie in orde is met zijn recyclages


Stickers met het logo van Alpi-Secours zijn beschikbaar
Badges met het logo van Alpi-Secours zijn ook beschikbaar voor Alpi-Secouristen in orde met hun recyclage

Via de links hierna kun je je syllabus up-to-date houden:

Cursusboek bij de opleiding Alpi-Secours

Datum Cursus Actie Titel en Link
01 december 2021          V2.0 Erratum Erratum Syllabus V2.0 01december 2021
01 december 2021 V2.0 Bijvoeging Uitbreiding/extention Rigging plates en helmen/repartiteur et casques
26 september 2022  v2.0+2.1  Erratum  Erratum Syllabus V2.0+2.1 29 september 2022
       


Via de links hierna kun je andere info bekijken:

31 december 2021 Lijst van gebrevetteerd Alpi-Secouristen einde 2021
  Liist van individuele uitrusting van de Alpi-Secourist
  Passablock systeem